Toneelstuk Passanger


Voor kaarten: https://de-buitenkans.org/de-voorstelling-road-trippin/

‘ROAD TRIPPIN’ DE VOORSTELLING.
Verschillende relevante thema’s met humor en lichtheid benaderd. De personages kunnen lachen
om eigen en andermans tekortkomingen. Het publiek wordt meegenomen vanuit het heden naar
hun middelbare schooltijd. De thema’s uit de voorstelling als racisme, autisme, homoseksualiteit,
verslaving, pesten en huiselijk geweld zijn onder jongeren vaak een taboe. Ze zijn gekoppeld onder
de noemer ‘anders-zijn’ terwijl haast iedereen dit in zijn omgeving tegenkomt. Op deze manier
worden jongeren geïnspireerd hun eigenheid te accepteren, en schaamte plaats te laten maken voor
trots. In ROAD TRIPPIN’ scheppen deze problemen geen afstand, maar brengen ze de personages
dichter tot elkaar. De voorstelling kan iedereen stimuleren elkaar op te zoeken in moeilijke tijden en
kwetsbaarheid te tonen. We laten verschillende perspectieven zien, waarin ieder zich zal kunnen
herkennen.

HET VERHAAL.
Op het podium zien we vier mensen en vijf stoelen. Mo, Aisha, Tim en Alice stellen zich aan het
publiek voor. Ze zijn allemaal rond de dertig en hebben het voor elkaar in het leven. Ze zijn gelukkig.
Maar dat is niet altijd zo geweest. De vier nemen het publiek mee terug naar hun middelbare
schooltijd. Een heftige periode. Aisha schaamde zich voor haar huidskleur, Tim worstelde met zijn
seksuele geaardheid, de onzekere Alice was erg vatbaar voor de verleiding van drank en drugs en de
populaire Mo had een zware thuissituatie met een vader die altijd dronken was.
Het publiek ziet verschillende scenes voorbijkomen waarin de eerste twee jaar van hun middelbare
schoolperiode getoond worden. Het is een tijd waarin veel pesterijen, discriminatie en gevoelens van
eenzaamheid voorkwamen. Tot zij één voor één hun schoolgenoot Sjoerd ontmoeten. Sjoerd is
standvastig, onwrikbaar en heeft een extreem groot rechtvaardigheidsgevoel. Langzaam groeien de
vijf naar elkaar toe. Er breekt een periode aan van saamhorigheid. Ze dansen, zingen en lachen de
hele dag door.
Sjoerd inspireert op zijn eigenzinnige manier de vier trots te worden op hun ‘anders’-zijn. Zijn motto
is: ‘Het leven is één grote roadtrip’. Het nummer ROAD TRIPPIN’ van de Red Hot Chili Peppers is dan
ook hun nummer. Het biedt hen houvast en geeft sterkte in tijden wanneer ze het nodig hebben. Ook
steunt de groep elkaar in het herstel; zo gaat Sjoerd bijvoorbeeld altijd met Alice mee naar de
afkickkliniek, en helpt Tim Mo zijn agressie in toom te houden. Tot aan de examens is de groep altijd
samen.
Na de diploma-uitreiking gaan ze met elkaar naar het cafe om het te vieren. Sjoerd houdt een bizarre
speech, waarin hij afscheid lijkt te nemen. Dit blijkt later ook het geval. Na die avond hebben de
vrienden Sjoerd nooit meer gezien. Niemand weet waar Sjoerd is, iedereen heeft zijn eigen
gedachten erover. Maar wat voorop staat is dat ze het nu alleen kunnen. Sjoerd heeft ze weer op het
juiste pad gekregen. Nu moeten ze ieder hun eigen road trip gaan maken. En dat doen ze. Ze gaan
datgene doen wat ze willen doen. Wat ze gelukkig maakt. Maar er gaat geen dag voorbij zonder dat
ze terugdenken aan Sjoerd.
Iedereen is een Sjoerd. Iedereen kan een Sjoerd zijn of is dat wel eens geweest. Sjoerd kan je
klasgenoot, je vriend(in), je buurman/vrouw, je familielid, je docent of jijzelf zijn. Sjoerd is overal en
altijd aanwezig.

OVER THEATERGROEP THE PASSENGERS .
Theatergroep The Passengers streeft ernaar theater te brengen daar waar dat nodig is. Zo hebben
The Passengers met het spelen van hun vorige voorstelling ‘Hit The Road’ gemerkt dat theater kan
openbreken. Vanaf het moment dat ze de eerste keer deze voorstelling binnen de GGZ toonden,
waren ze ervan overtuigd dat ze op de goede plek waren. Het publiek doet na afloop van de
voorstelling zo open en eerlijk hun verhaal, dat de theatergroep keer op keer geraakt wordt.
Persoonlijke verhalen komen naar voren die je normaal niet vertelt of durft te vertellen, en volgens
de theatergroep schuilt daarin de kracht van theater. Het maakproces van voorstellingen van The
Passengers kenmerkt zich door de voorgesprekken met ervaringsdeskundigen, (ex)-cliënten,
hulpverleners en leidinggevenden, te combineren met muzikale improvisaties. Dit resulteert in een
voorstelling die ontstaan is uit zowel persoonlijke verhalen van de doelgroep als ervaringen van de
theatergroep zelf.

Mede mogelijk gemaakt door:
De stichtingen Vrienden Cultuurkoepel Heiloo en de Buitenkans zijn actief op Landgoed Willibrordus.
De vrienden spannen zich in om de publiekstoegankelijkheid van het rijksmonument Willibrordus te
behouden en te bevorderen. De Buitenkans organiseert activiteiten die beeldvorming over de
psychiatrie beïnvloeden. De Buitenkans exploiteert met vele vrijwilligers de Verhalenkamer.
Theatergroep the Passengers speelt de voorstelling Road Trippin bij voorkeur in kleine bijzondere
locaties. De voostelling wordt geregisseerd door de bekende Marjolein Frijling,. Ze gaf aan dat de
voorstelling te “klein “ is voor de “grote” koepel en de Verhalenkamer een uitstekende locatie te
vinden. De Verhalenkamer is een bijzondere locatie. Er zijn maximaal 70 stoelen beschikbaar voor
deze boeiende voorstelling. Na afloop kunnen bezoekers en spelers nog met elkaar in gesprek.
LET’S MAKE THIS TRIP TOGETHER INFORMATIE THEATERGROEP THE PASSENGERS
www.theatergroepthepassengers

https://media.pixocd...Voor kaarten: https://de-buitenkans.org/de-voorstelling-road-trippin/