Stichting de Buitenkans

heeft als doelstelling de beeldvorming over de geestelijke gezondheid positief te beïnvloeden. In samenwerking met GG-NHN worden er beeldvormingsactiviteiten opgezet. Hierdoor ontpoppen zich kansen en vinden bijzondere ontmoetingen plaats. De Buitenkans is een basis van waaruit vele activiteiten georganiseerd worden waar iedereen aan deel kan nemen of gebruik van kan maken.

De volgende activiteiten vinden o.a. plaats:

  • Het schrijfcafé
  • Het foto-verhalenfestival
  • Groen verbindt
  • Moestuinen van de basisscholen
  • De buurt- en vlindertuin
  • Gezond Natuur Wandelen:

Elke eerste donderdag van de maand om 10.00 uur vertrekt vanaf het Tenniscentrum Heiloo (Dors 2, tegenover het PCC) een groep van Gezond Natuur Wandelen om ongeveer een uurtje met elkaar in en om het groen van Heiloo te wandelen. Elke tweede, derde en vierde donderdag van de maand om 10/00 uur vertrekt vanaf het Activiteitencentrum op Landgoed Willibrordus (GGZ-NHN), Bullaan 2, een groep van Gezond Natuur Wandelen om ongeveer een uurtje met elkaar in en om het groen van Heiloo te wandelen.
Meer info:https://de-buitenkans.org/gezond-natuur-wandelen-s...

Dit zijn slechts enkele van de door Stichting de Buitenkans georganiseerde projecten.

Meer informatie: https://de-buitenkans.org/


Activiteiten

Openingstijden

Contact

Meer informatie: https://de-buitenkans.org/