DAGBESTEDING VAN ARBEID MAAKT WERK VAN WERK!

Het cluster Dagbesteding en Arbeid biedt mensen met een psychiatrische achtergrond hulp bij het vinden van een zinvolle dagbesteding. Vanuit verschillende activiteitencentra (AC’s) worden programma’s aangeboden die gericht zijn op dagbesteding en arbeid in de regio Noord Holland Noord. De Dagbesteding maakt deel uit van de behandeling van cliënten binnen GGZ-NHN. De dagbesteding vindt niet alleen binnen de activiteitencentra plaats. Er wordt samen gewerkt met o.a.: gemeenten, buurthuizen, wijkcentra, WNK, Landzijde en verschillende sportclubs.
Bezoek de site van Dagbesteding en Arbeid van GGZ NHN.

Activiteiten

Openingstijden

Contact