Er is een Jeu de Boules-baan op het Landgoed Willibrordus.

Sinds enkele jaren is het landgoed Willibrordus volledig opengesteld voor alle bewoners, bezoekers en ondernemers van Heiloo.

Hoofddoel bij deze openstelling was:

Het Landgoed-terrein en enkele gebouwen, meer geschikt te maken voor het ontplooien van diverse activiteiten voor en door de gemeenschap; EN om mensen van verschillende leeftijds-groepen samen te brengen, zodat zij aan allerlei activiteiten op het Landgoed kunnen deelnemen.

Met steun van o.a. de Gemeente Heiloo en het Oranje Fonds zijn inmiddels veel projecten gerealiseerd.

De aanleg van een kleine Jeu de Boules-baan is daar een van de "uitvloeisels" van. De huidige baan bestaat uit 2 speelbanen (tegen elkaar aan) en is aangelegd in de tuin (met kinder speel-toestellen) van het Restaurant "Keuken met Karakter" en is voor iedereen vrij (gratis) toegankelijk.

Jeu de Boules-ballen zijn verkrijgbaar (te leen) bij zowel het VVV-kantoor als bij het Restaurant.

Voorlopig is er elke vrijdagmiddag om ongeveer 16.00 uur iemand met kennis van zaken aanwezig ter begeleiding en spel-uitleg.

Ook voor mensen die minder goed ter been zijn (Rolstoel- en Rollatorgebruikers) kunnen op deze Jeu de Boules-baan komen spelen; er zijn immers geen hoogte verschillen te overbruggen.

Het is de bedoeling, dat er bij voldoende interesse en (vrijwillige) deelname van enthousiaste spelers, er een echte Jeu de Boules-Vereniging wordt opgericht, die dan mogelijk ook een uitbreiding krijgt met meerdere banen b.v. bij de Planten-kas en de Trog(aan de oostkant van het Landgoed).

DUS........., hebt u zin om te komen spelen, dan bent u bij deze (Jong en Oud), van harte uitgenodigd !

Uiteraard kunt u daarbij genieten van dit prachtige Landgoed-park Willibrordus aan de Kennemerstraatweg 464 in Heiloo.

Activiteiten

Openingstijden

Contact